Съвети при покупка на имот с цел строителство на личен дом

В следващите редове ще дадем съвети при покупка на имот с цел строителство на личен дом.

Много важно е да си направите проучване на района, в който искате да закупите имот и да построите вашият мечтан дом.

Проучването се състои в избора на среда (географски район, социум, комуникация – бързи връзки към гъсто населени места – магистрали и главни пътища, наличие наблизо на социални заведения – болници, детски градини и училища, ). Проверете от техническа гледна точка как стоят нещата – имота има ли ВиК, Електроснабдяване и газификация. Ако няма някое от изброените, направете справка в съответните разпределни дружества има ли одобрени планове за бъдещо изграждане. Изграждането тепърва на техническа инфраструктура е много скъпа инвестиция, която може да забави строителството на къщата и бюджетно да ви оскъпи. Затова питайте, правете справки, искайте мнения и търсете варианти. Например при липса на водопровод вариант е сондаж, за което ще е нужна проверка на колко метра има вода. Ако имота няма осигурена връзка с енергозахранване може да се наложи изграждане на трафопост във вашият имот, което не е за предпочитане.

Следваща стъпка е избор на конкретния имот. Проверете дали имота е в регулация или извън регулация.
Как да проверим дали имота е в или извън регулация? Това, което трябва да направи купувачът, е да отиде в Общината и да поиска скица на недвижимия имот. В скицата са означени характеристиките на имота (идентификатор, граници, регулационни линии, номер на квартала, площ, трайно предназначение, устройствени характеристики – урегулиран, неурегулиран).

Имот в регулация е имот в границите на населеното място, за който има влязъл в сила общ устройствен план (ОУП) и подробен устройствен план (ПУП). Когато имотът е извън границите на населеното място, в земеделски или горски земи, строителство се допуска само след промяна на предназначението на земята (чл.59, ЗУТ). Промяната на предназначението на земята става след съответните процедури, и то ако няма законово препятствие. Това до голяма степен ще определи решението дали искате да закупите имота, дали ако имотът е извън регулация искате да удължите времето и финансите, необходими за урбанизирането му.

Запомнете, че тези първи стъпки са най важни и ако ги неглижирате, след това може да си докарате излишно главоболие. Всичко останало може да се коригира – вида на конструкцията, ситуирането на сградата, плановото разпределение, материалите и други.

Следващата стъпка е да си формирате точни отговори на следните въпроси – каква ще е функцията на къщата – за постоянно обитаване, за сезонно или за краткотраен релакс и практикуване на хоби. Винаги мислете за следващите 10-15 години – ако къщата ще е за постоянно обитаване, колко човека се предполага, че ще я обитават. Това предполага съответно каква ще и е площта и колко спални ще има; какви са професиите на стопаните. Ако те са със свободни професии – архитекти, инженери, адвокати, лекари и др., дали ще имат домашен кабинет (студио). Ако къщата е сезонна, през кои сезони се очаква да се използва, на какво да се заложи в нея. Например, ако е за лятото – къщатата да е максимално отоворена към външната сгреда – големи тераси, широко отваряеми прозорци и др. Ако къщата е за краткотраен релакс и практикуване на хоби, ще трябва да се съобразим дали избраният имот отговаря на критериите за любимите занимания и природосъобразен начин на живот.

Разсъждавайки за следващите 10-15 години какво вече споменахме е хубаво да помислим дали да не изпълним нашият мечтан дом по критериите за устойчиво строителство? Дали да не заложим в проекта на екологични материали, топлоизолация със завишени парапетри, да оползотворяваме слънчевата светлина под формата на фотоволтаични и соларни панели, дъждовната вода от покрива да оползотворяваме в поливане на растителността в двора и др.

След всички направени проучвания и анализи, трябва да се върнем към целта – да имаме личен дом в определено населено място, осигуряващ удобство и комфорт на семейството. И след като сме избрали терена (парцела) е време да мислим за следващите стъпки – вписване в средата, ситуиране, планови схеми, материали и разбира се най важното – определяне на бюджета.