Vienna House of Music

Конкурсен проект за музикално училище с концертна зала в град Виена. Разработен през 2011 година в екип с арх.Росен Тодоров.

Подобни проекти