Lasita Maja – модулни преместваеми къщи

Почетна награда от конкурса организиран от www.katus.eu , за проектно предложение за модулни преместваеми къщи по задание на естонската компания за сглобяеми къщи LASITA MAJA.
Проектното предложение предлага два модулни варианта на сглобяеми преместваеми къщи, изградени изцяло от дървени елементи. На базата на Вариант1 се генерира сдвоен Вариант2. Компактността и стегнатия архитектурен образ, предлагат много вариации на композиционни решения за многофамилно колективно обитаване. Подходящи са за сезонно обитане.

Подобни проекти