Cube System

Конкурсен проект за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство, организиран от KNAUF България, ПЪРВА НАГРАДА 2012година.
Основните похвати, с който се борави в този проект са:
– Оптимално използване на площадката и отношение към средата, “отваряне” на сградата към благоприятните посоки и загърбване на ветровете.

– Правилна ориентация – голям процент от стаите са ориентирани към двора на къщата.

– Осигуряване на удобен достъп със степенуване на подходите.

– Отношение към мащаба на средата.

– Икономичност на решението, но с максимален комфорт и функционалност

– Енергоефективност и устойчивост.

 

Ориентацията на парцела налагат сградата да бъде ситуирана в северозападната част. Композицията е стегната на равни модули, осигуряваща подходяща ориентация на всички стаи. Просторната дневна осигурява удобна връзка между вътрешната част на сградата, както и връзката й с двора. Функционалните модули-обеми определят идентичност на образа при стриктно спазване на програмата. Равностойните етажи, сведеният до минимум сутерен и опростената дървена конструкция определят икономичността на бъдещото строителство.

Оценката на парцела определя основните принципи:

– Запазване на южната част от двора.

– Застрояване на северозападната част на парцела.

– Групиране на програмата в обемни модули, подходящо ориентирани по отношение на достъпа, функцията и географските посоки.

– Разполагане сервизните и обслужващи помещения в неблагоприятната северната част на парцела.

– Осигуряване на паркиране откъм улицата.

– Осигуряване достъп на инвалиди.

Архитектурното решение налага следните неща:

– Компактната и стегната форма определя силуета на сградата.

– Редуването на плът и ажур определят динамиката във фасадата.

– Сградата е решена върху модулна схема от модули с еднакви размери.

– Категорично зониране – „ден-нощ”.

Сградата е на три надземни и едно подземно ниво и са решени чрез планировъчен модул от 3,00/3,00 м, който дава възможност за гъвкави решения на жилищните пространства.

 

Архитектурно-строителна част:

– Носещата конструкция на сградата е дървена.

– Покривите са скатни, изцяло озеленени.

– Ограждащите стени са от системи и материали на KNAUF Vidiwall с топлоизолация.

– Фасадите са решени с дървена вентилируема система.

– За южните фасади са предвидени слънцезасенчващи елементи.

– Подовата конструкция е от системи и материали на KNAUF Vidifloor с топлоизолация.

Създаването на проекти за къщи, които могат да бъдат сертифицирани като зелени проекти, е съвременна необходимост.  Глобалното затопляне и опазване на околната среда ще бъдат основен проблем, пред който ще се изправят бъдещите обитатели.  Проекти с устойчива архитектура ще осигурят допълнително финансиране, по-ниски разходи при експлоатацията и истински здравословна среда.

Заложени са следните принципи на устойчивата (зелена) архитектура:

– Подходяща ориентация

– Компактни модули

– Повишена топлоизолация

– Напречна вентилация

– Външна слънцезащита

Проектът е разработен в екип с арх.Андрей Андреев.

Подобни проекти