3D Export

Съществуват много методи за 3D моделиране и визуализиране. Най-често срещаните програми за тази цел са ArchiCAD + Artlantis, AutoCAD и Revit + 3dMax. Всеки един от тях си има своите предимства и недостатъци. Ще разгледаме връзката между двама играчи от противниковите отбори на Graphisoft и Autodesk.

 

Съвместяването на продуктите ArchiCAD и 3dMax на пръв поглед изглежда трудно, дори невъзможно. Доста колеги споделят своя несполучлив опит и прибягват към друг софтуер в търсене на качествен продукт. Ще Ви покажа нагледно с един пример колко достъпно може да е моделирането в ArchiCAD, след което – визуализирането в 3dMAX.

 

Има няколко важни неща, с които трябва да сте наясно ако искате да използвате заедно двата софтуерни продукта. ArchiCAD, както знаете, е BIM софтуер, с чиято помощ се моделират сградите. При готов 3D модел, експортирайки го в 3dMAX, трябва да го запаметите с разширение *.3ds. Има няколко възможности на запаметяване. Моделът да бъде записан с информация по слоевете – в този случай в 3dMAX елементите влизат като своевете в ArchiCAD – външни стени, вътрешни стени, плочи и т.н. Този вариант усложнява работата при визуализиране. Ако запишете модела като ArchiCAD objects, в 3dMax всеки елемент ще си е самостоятелен. Но най-подходящо е моделът да бъде записан така, че обектите с един и същ материал да са в група и влизайки в Макса, те са селектирани по име – стъкло, мазилка, трева и т.н.

1 2 3

 

Този начин е много ефикасен, защото стъпвайки в Мах-а имате една подложка, върху която трябва само да се сложат материалите и сте готови да визуализирате. Интересно е също, че има съответствие на кординатните системи между двете програми. Влизайки в Max-a различните обекти, не се разглеждат като стандартните box-oве, а като face-oве.

4

5

До известна степен се появява конфликт, защото ако искате да добавите врата, прозорец или някакъв друг елемент, не можете да изрязвате face-овете. Възможно е да разтягате дадения елемент като сте в режим Editable Mesh>Vertex. Както вече споменах, обектите влизат в Макса в групи. Ако искате даден елемент да не е в група, например трева, е необходимо да го отделите от тази група. Това става с помощта на Editable Mesh>Elements>Detach. Вече избраният елемент е самостоятелен и не е в групата на тревата, може да му се слага нов материал.

6

7

 

Ако работите в група от обекти, чиито материал има displacement, е възможно да се появи деформация по ръбовете. Това е така, защото в Archicad стените се свързват една спрямо друга и в МАХ-а се появяват скрити face-ове. Друг интересен момент, който е отсраним, е когато имате mesh елементи, експортнати от ArchiCAD. В този случай, слагайки материал, той стои неестествено и е необходимо елементът да се почисти – Editable Mesh>Elements>Clear All.

 

8

9

Рабира се, има и един голям минус, който отчитам – това е фактът, че няма актуализация на ArchiCAD файла в 3dMAX. Това би помогнало много, защото няма да е необходимо, правейки промени в 3д модела, постоянно да го експортвате и отново да слагате материали.. но според мен в близко бъдеще този проблем ще бъде изчистен.

Последни публикации

Остави коментар

Solve : *
18 × 27 =