Съвети към възложителите

Ако купувате нов имот, потърсете професионална консултация от архитект. Той ще ви даде съвети, свързани с оптималното му оползотворяване. Например как да се ситуира сградата спрямо посоките на света и теренните дадености. Архитектът ще ви даде идеи за обемно-пространствените решения на вашата бъдеща сграда, които да са в хармонична визуална връзка с околната среда.

На тази консултация ще станат ясни и потенциални проблеми при свързване с експлоатационните дружества като Енерго, ВиК и др. Това е от огромно значение, защото липсата на връзки с енергоразпределителните и ВиК мрежи би довело до много големи разходи за вас или проблеми със законността на сградата ви.

Преди да започне същинското проектиране на вашата сграда, трябва да се сдобиете с всички необходими документи за проектиране.

Харесали ли сте си определен стил за вашата сграда? Ако не сте, можете да разгледате актуални списания или специализирани сайтове.  Вземете със себе си снимки или разпределения, които са ви допаднали. Ако нямате точна идея какво бихте искали, тогава архитектът ще ви предложи различни варианти и заедно ще се спрете на оптималния за вашата ситуация, предпочитания и разполагаем бюджет.

Тук е моментът да поставите вашите приоритети, както и нещата, с които можете да направите компромис. Например държа да имам голяма дневна с камина и съм съгласен да имам по-малка спалня, за да не си надвиша бюджета; не желая да правя компромис с дебелината на топлоизолацията и покрива на сградата и т.н.

Винаги изисквайте няколко варианта при проектиране на фаза идеен проект. По този   начин ще си изясните вашите намерения, ще добиете представа кое как би изглеждало и дали наистина ви харесва.

Когато проектът ви бъде одобрен и получите разрешение за строеж, пуснете запитвания за оферти за строителство към няколко строителни фирми. При избор на строителна фирма, важно е да се знае каква гаранция на построения обект ще дадат, какъв е срокът за неговото изпълнение и какви са произходът и гаранцията на влаганите материали.