Полезно

Необходими документи при проектиране

В тази секция може да видите списък с всички необходими документи за стартиране на вашия проект.

Етапи на проектиране

Нашата мисия в OGArchitecture е да изложим процеса на проектиране възможно най-разбираемо и подробно за нашите клиенти. В тази секция ще ви запознаем с етапите при разработване на вашия проект.

Съвети към възложителите

Тук ще ви запознаем с някой тънкости които е добре всеки един възложител да знае преди да започне своя проект.

Съгласуване и одобряване на ивестиционен проект, издаване на разрешение за строеж

В тази секция ще видите списък с документите, които са нужни за издаване на разрешение за строеж, преди стартиране на строителството на вашата сграда.

Съвети при покупка на имот с цел строителство на личен дом